Hoe ga ik te werk?

Gelijkwaardigheid, persoonlijke begeleiding, eerlijkheid en vertrouwen.

Met deze belangrijke waarderingen stap ik de unieke samenwerking in die wij met elkaar aangaan.

Door de jaren heen heb ik op zowel professioneel als persoonlijk gebied veel kennis en ervaring opgedaan met ASS en comorbiditeit.

Comorbiditeit is het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen. Dus naast de diagnose ASS is er sprake van nog een (vermoeden van) diagnose.

Mijn kennis en ervaring zet ik in om anderen te begeleiden.

De focus ligt hier niet alleen op de persoon met ASS maar ook op de mensen in zijn of haar omgeving.

​Elk zorgtraject dat ik begeleid zal afgestemd zijn op persoonlijke wensen en behoeftes in overeenstemming met de mogelijkheden. Ik kijk hierbij vooral naar de talenten en krachten van de cliënt.

we werken samen aan opdrachten die ik in Jouw Map speciaal voor jou maak.

de natuur in,

samen geven we sturing aan de begeleiding.

thuisbegeleiding,

in de eigen vertrouwde omgeving!

Ik bied een vrijblijvend kennismakingsgesprek en bespreken daarin onze verwachtingen, behoeftes en mogelijkheden.

Wij bespreken met elkaar hoe wij onze samenwerking aangaan en ik leg dit vast in een zorgovereenkomst en een zorgplan. Wij zullen met regelmaat het zorgplan samen evalueren en waar nodig bijsturen.

Samen gaan we eraan werken om jouw ASS te leren begrijpen en wat dit voor jou en de omgeving betekent. (psycho-educatie)

Ik gebruik een aanbod van individuele sociale vaardigheden (SoVa) en oefeningen uit de dagelijkse praktijk, om te leren omgaan met sociale contacten, gedragsregels en de daarbij behorende gevoelens en gedachten.

Aandacht om zelfstandigheid te vergroten door dagelijkse vaardigheden met elkaar te oefenen, te denken valt aan het leren zelfstandig te reizen of boodschappen doen. Het aanbod maak ik passend op de behoeften van de cliënt. De groei naar zelfstandigheid bevorder ik op verschillende gebieden. Het aanbrengen en behouden van structuur is daar een belangrijk onderdeel van, waarbij de regie over het persoonlijk leven wordt gewaarborgd. In stapjes volgens een stappenplan besteden we aandacht aan doelen.

Ik kan hulp bieden bij de begeleiding in het basis, voortgezet, HBO en speciaal onderwijs. Dit kan variëren van hulp bij huiswerkplanning in de thuissituatie, begeleiding tijdens schoolgang tot overleg met leerkrachten.

Levensloopbegeleiding is ontzettend belangrijk voor mensen met ASS, ondersteuning in elke fase van het leven, op alle levensgebieden met aandacht voor alle kleine en grote veranderingen die zich in het leven voordoen.

Mijn kracht is het kijken naar gedrag en de onderliggende signalen, ik zal aansturen en waar nodig corrigeren van gedrag ten gevolge van ASS.

Zorg voor autisme biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen met een ASS diagnose.

Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan valt de jeugdhulp onder de Jeugdwet. De gemeente regelt de toegang tot jeughulp. Bij de gemeente kunt u zich wenden tot het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) van uw woonplaats voor specialistische hulp is er binnen het CJG een Jeugd- en GezinsTeam (JGT). Ook de huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan u een verwijzing geven voor jeugdhulp.

U kunt een PGB krijgen als u thuis voor uw kind met ASS zorg nodig heeft.

Ondersteuning door zorg voor autisme: als u thuis begeleiding nodig heeft. Deze zorg valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vraag een PGB aan bij uw gemeente. Uw gemeente bekijkt of u een PGB krijgt. Dit heet een Wmo-budget.

Begeleiding door zorg voor autisme.

Onder begeleiding door zorg voor autisme vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in het dagelijks leven.

Begeleiding door zorg voor autisme is er op gericht dat regie over het persoonlijk leven wordt gecreëerd/behouden/ontplooit.

Begeleiding door zorg voor autisme is er op gericht om de zelfredzaamheid van de persoon te handhaven of te bevorderen.

Begeleiding individueel door zorg voor autisme kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden / handelingen, toezicht en interventies op¬ en het aansturen/corrigeren van gedrag ten gevolge van een stoornis.

Ook kan het gaan om oefenen met het aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

Op de website van de sociale verzekeringsbank (SVB) staat stapsgewijs omschreven hoe je een PGB kunt aanvragen.

 

De tarieven van zorg voor autisme vallen onder individuele complex/gespecialiseerd/zwaar begeleiding.

Om mijn kennis te blijven vergroten ga ik zo veel als mogelijk naar de meeting bijeenkomsten die georganiseerd worden door oa. ZPOké, NVA en andere (welzijn)-organisaties zoals Mama Vita.

2019 : presentatie Passend Onderwijs

2018 : lezing: Executieve functies

           lezing: Wanneer vertel ik wel en niet over mijn autisme

           lezing: Autisme bij vrouwen en meisjes

           Autisme Belevings Circuit

           lezing: Autisme en school, studie en werk bij jongeren en jong volwassenen.

           lezing: Autisme en medicatie

           lezing: Autisme binnen het gezin

           lezing: stress bij ASS, wat doet dat met je

           lezing: Autisme door de jaren heen

           congres NVA

           lezing: Autisme, wet,- en regelgeving

2017 : lezing: Het belang van vroeg (h)erkenning bij autisme

           lezing: Autisme en pesten

           lezing: Autisme binnen het gezin

           lezing: Overgang van thuiswonend naar zelfstandigheid

           lezing: Dit is Autisme! Van hersenwerking tot gedrag

           congres NVA

Wie doet wat wanneer wij een zorgovereenkomst aangaan? Ik probeer zoveel als mogelijk te ondersteunen bij administratieve zaken.

  • w-facebook
  • White Google+ Icon